7. téma

Azurill (») | 6. 3. 2016 | přečteno: 45× | komentáře: 0
7. Charakteristika trhu. Subjekty trhu. Charakteristika konkurencie, dokonalá vs. nedokonalá konkurencia. Nedokonalosti trhu a zásahy štátu číst dál

8.+9. téma

Azurill (») | 6. 3. 2016 | přečteno: 48× | komentáře: 0
8. Dopyt a jeho členenie, činitele dopytu, zákon klesajúceho dopytu. Pohyb po krivke a posun krivky dopytu číst dál

2. téma

Azurill (») | 6. 3. 2016 | přečteno: 67× | komentáře: 0
2. Ekonomika. Základné ekonomické problémy. Typy ekonomík. Hranica produkčných možností číst dál

23. téma

Azurill (») | 6. 3. 2016 | přečteno: 53× | komentáře: 0
23. Trh práce v podmienkach NK. Príčiny nepružnosti miezd. Štát a odbory na trhu práce. Príčiny mzdových rozdielov číst dál

25. téma

Azurill (») | 6. 3. 2016 | přečteno: 59× | komentáře: 0
25. Trh peňažného kapitálu v krátkom a dlhom období. Úrok. Nominálna a reálna úroková miera. Funkcie úrokovej miery číst dál

24. téma

Azurill (») | 6. 3. 2016 | přečteno: 71× | komentáře: 0
24. Charakteristika trhu kapitálu. Trh reálneho kapitálu. Čistá produktivita kapitálu a úroková miera. Kapitalizácia aktív číst dál

19. téma

Azurill (») | 6. 3. 2016 | přečteno: 89× | komentáře: 0
19. Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie. Charakteristika a formy oligopolu. Maximalizácia zisku v oligopole s dominantnou firmou číst dál

18. téma

Azurill (») | 6. 3. 2016 | přečteno: 71× | komentáře: 0
18. Charakteristika monopolu. Maximalizácia zisku v monopole. Alokačná a výrobná neefektívnosť monopolu. Regulácia monopolu číst dál

15. téma

Azurill (») | 6. 3. 2016 | přečteno: 46× | komentáře: 0
15.  Charakteristika a členenie nákladov. Náklady v krátkom a dlhom časovom období. Explicitné a implicitné náklady číst dál